Password Depot 10.5.1

Password Depot 10.5.1

AceBIT – 5,7MB – Shareware – Windows
ra khỏi 42 phiếu
4 Stars User Rating
Kho mật khẩu bảo vệ mật khẩu của bạn quan trọng và bí mật từ bên ngoài truy cập trong khi cung cấp tối đa thiện! Những điểm nổi bật:-các giao diện người dùng thân thiện cho các quản lý thuận tiện của bạn mật khẩu và thông tin chi tiết truy cập: cho Internet ngân hàng trực tuyến (TANs), vv mua sắm trực tuyến - tạo mật khẩu uncrackable bằng cách sử dụng máy phát điện mật khẩu tích hợp. -Tối đa bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn nhờ thuật toán bảo mật Rijndael 256-Bit! -Bảo vệ chống keylogger và phần mềm gián điệp: kho mật khẩu bảo vệ mật khẩu của bạn ngay cả khi máy tính của bạn bị nhiễm phần mềm gián điệp và keyloggers. -Chức năng Auto-complete vào tên người dùng và mật khẩu của bạn trên các trang web tự động. -Mật khẩu Depot 4 chạy trên mỗi máy tính Windows. Tùy chọn, nó cũng chạy trên ổ đĩa flash USB! -Tương thích với mạng-cho phép sử dụng chia sẻ trên một mạng cục bộ. -Lưu trữ mật khẩu danh sách trên hệ phục vụ FTP cho trên toàn thế giới truy cập vào dữ liệu của bạn! -Các tập tin đính kèm mục mật khẩu: mật khẩu mới kết hợp với các loại tập tin khác nhau. -Đồng bộ hóa các tập tin mật khẩu: phát hiện sự khác biệt giữa hai tập tin nhanh chóng. -Lịch sử mật khẩu: Các phiên bản cũ hơn của một cụm từ mật khẩu được lưu. -Tăng cường lệnh Print kết hợp một trình soạn thảo các tùy chọn in ấn, một bản xem trước và chức năng in ấn vào một hộp đơn giản hoá tất cả các nhiệm vụ liên quan đến in ấn. - Và nhiều hơn nữa!

Tổng quan

Password Depot là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi AceBIT.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 974 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Password Depot là 12.0.3, phát hành vào ngày 08/02/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

Password Depot đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,7MB.

Người sử dụng của Password Depot đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Password Depot!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 974 UpdateStar có Password Depot cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
AceBIT
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản